اطلاعات تماس با واحدهای مختلف دفتر مرکزی و کارخانجات نورد و پروفیل ساوه


کارخانه
تلفن : 42432000 ـ 086
فاکس : 42432302 ـ 086
واحد مدیریت
تلفن : 88959090
فاکس : 88953587
management@savehrolling.com
واحد بازرگانی
تلفن : 88979002
فاکس : 88955167
Commerce@savehrolling .com
واحد فروش و بازاریابی
تلفن : 88958080
فاکس : 88953587
Sales@savehrolling.com
واحد صادرات
تلفن : 42729910
فاکس : 42729913
Export@savehrolling.com
واحد خرید مواد اولیه
تلفن : 42729911
فاکس : 42729913
purchasing@savehrolling.com
واحد منابع انسانی
تلفن : 88955617
فاکس : 88958802

تلفنهاي مركز آموزش علمي كاربردي گروه صنعتي صفا

086-4202003-7

info@savehrolling.com

واحد تکنولوژی اطلاعات
تلفن : 88979040
فاکس : 88974040
farashiani@safagroup.com

 

  
صفحه نخست | پروفیل ساوه | روش تولید | مدیریت کیفیت | محصولات | فروش | تماس با ما
Copyright 2011 Safa Industrial Group. All rights reserved.
Web Design : arianamultimedia